Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaAnonimna prijava kršitve Uradu RS za meroslovje

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Uradu RS za meroslovje tudi anonimno.

Istruzioni

V prijavi morate navesti ime in priimek oziroma naziv kršitelja ter opisati kršitev.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Prijavo lahko oddate na priloženem obrazcu ali jo sestavite sami. Navesti morate ime in priimek oziroma naziv kršitelja ter opisati kršitev. 

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Prijavo lahko oddate na priloženem obrazcu ali jo sestavite sami. Navesti morate ime in priimek oziroma naziv kršitelja ter opisati kršitev. Oddate jo lahko v času uradnih ur.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti