Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPrijava k poklicni maturi

Vloga je namenjena dijakom, ki želijo opravljati poklicno maturo.

Istruzioni

Kandidat odda prijavo na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Navodila so priložena k obrazcu.

Modulo
Per presentare la domanda necessitate di
  • Fotokopije dokumentov, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje poklicne mature;
  • Če ste se prijavili na srednji šoli, na kateri ste vpisani oziroma na kateri ste opravili zadnji letnik izobraževanja ali poklicni tečaj, vam ni potrebno vložiti fotokopije spričeval.
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Kandidat odda prijavo na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Navodila so priložena k obrazcu.

Modulo
Per presentare la domanda necessitate di
  • Fotokopije dokumentov, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje poklicne mature;
  • Če ste se prijavili na srednji šoli, na kateri ste vpisani oziroma na kateri ste opravili zadnji letnik izobraževanja ali poklicni tečaj, vam ni potrebno vložiti fotokopije spričeval.
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti