Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaOdjava od poklicne mature - predmeta

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od poklicne mature ali od predmeta poklicne mature.

Istruzioni

Kandidat se lahko odjavi od poklicne mature ali od posameznega izpita poklicne mature najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil.

Kandidat, ki se iz upravičenih razlogov ne odjavi od poklicne mature v roku, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje do začetka izpitnega roka, dokazila o upravičenih razlogih pa šolski maturitetni komisiji posredovati najkasneje v treh delovnih dneh po začetku izpitnega roka.

Kandidat, ki iz upravičenih razlogov ne odjavi posameznega izpita poklicne mature v roku, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje v 24 urah po začetku izpita, dokazila o upravičenosti razlogov pa predložiti šolski maturitetni komisiji v treh delovnih dneh po izpitu.

Če se kandidat ne odjavi v roku in dokazil o upravičenih razlogih ne predloži v rokih, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in se ga pri tem predmetu ne oceni.

Navodila so priložena obrazcu.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Kandidat se lahko odjavi od poklicne mature ali od posameznega izpita poklicne mature najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil.

Kandidat, ki se iz upravičenih razlogov ne odjavi od poklicne mature v roku,  mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje do začetka izpitnega roka, dokazila o upravičenih razlogih pa šolski maturitetni komisiji posredovati najkasneje v treh delovnih dneh po začetku izpitnega roka.

Kandidat, ki iz upravičenih razlogov ne odjavi posameznega izpita poklicne mature v roku, mora razloge za nepravočasno odjavo sporočiti šolski maturitetni komisiji najkasneje v 24 urah po začetku izpita, dokazila o upravičenosti razlogov pa predložiti šolski maturitetni komisiji v treh delovnih dneh po izpitu.

Če se kandidat ne odjavi v roku in dokazil o upravičenih razlogih ne predloži v rokih, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in se ga pri tem predmetu ne oceni.

Navodila so priložena obrazcu.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti