Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPredprijava k poklicni maturi

Predprijava k poklicni maturi je namenjena kandidatom, ki nameravajo v tekočem šolskem letu opravljati poklicno maturo. Predprijava še ne velja kot prijava k poklicni maturi. Nanjo se morajo kandidati še vedno prijaviti v skladu z maturitetnim koledarjem.

Istruzioni

Kandidat pošlje predprijavo k poklicni maturi na šolo, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program, in sicer do 15. novembra v tekočem šolskem letu.

Navodila so priložena vlogi.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Kandidat odda predprijavo k poklicni maturi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program, in sicer  do 15. novembra v tekočem šolskem letu.

Navodila so priložena vlogi.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti