Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti

Ob pozitivni rešitvi se pripravi osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku.

Istruzioni

Obrazec ni standardiziran. Vlogo naslovi dijak na šolo, kjer ima status dijaka oziroma opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu. Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Iz utemeljenih razlogov je sicer možno vlogo vložiti tudi med šolskim letom.


K vlogi je potrebno priložiti:
 

 • za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov,

   

 • za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave,

   

 • za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila,

   

 • za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje.

   

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Obrazec ni standardiziran. Vlogo naslovi dijak na šolo, kjer ima status dijaka oziroma opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu. Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Iz utemeljenih razlogov je sicer možno vlogo vložiti tudi med šolskim letom.

K vlogi je potrebno priložiti:

 • za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov,

   

 • za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave,

   
 • za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila,

   
 • za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje.
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti