Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za ukinitev kmetijskega gospodarstva

Kmetijska gospodarstva, na katerih se kmetijska dejavnost več ne opravlja, se ukinejo. Predpogoj za ukinitev je, da kmetijsko gospodarstvo ni vpisano v nobeno od obveznih zbirk podatkov in nima pripisanih zemljišč in rejnih živali.

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto (digitalnim potrdilom ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Vlogo pošljete na upravno enoto, na območju katere leži pašnik.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Vlogo pošljete na predpisanem obrazcu ali v pisni obliki z vsemi podatki, ki jih predvideva obrazec.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Vloga oddate na predpisanem obrazcu ali v pisni obliki z vsemi podatki, ki jih predvideva obrazec. Vloga se lahko odda tudi ustno pri upravni enoti.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti