IT: Skoči na filtre seznama
IT: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DomandaZahteva za spremembo odločbe o usmeritvi

Če so se spremenile okoliščine, ki vplivajo na ustreznost usmeritve otroka, je zaradi koristi otroka potrebno vložiti zahtevo za spremembo odločbe o usmeritvi. Zahtevo lahko vložijo starši otroka, starejši mladoletnik, vzgojno-izobraževalni zavod, socialnovarstveni zavod ali center za socialno delo. Vlogo poda pri organu, ki je odločal o usmeritvi, zahtevo za spremembo usmeritve ali predčasno prenehanje veljavnosti dokončne odločbe o usmeritvi ali njenega dela.

Istruzioni

Pisno zahtevo in priloge vložite na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo, ki je odločal o usmeritvi otroka.

Predlagatelj mora v predlogu navesti dejstva in dokaze, na katere opira svojo zahtevo ter utemeljiti korist, ki bi jo otrok oziroma vzgojno-izobraževalni zavod imela s spremembo usmeritve.

Per presentare la domanda necessitate di
  • Poročilo vrtca o otroku ali Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku (pripravi vzgojno – izobraževalni zavod),
  • Zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja (pripravi vzgojno – izobraževalni zavod),
  • Strokovna dokumentacija o opravljenih obravnavah otroka, pridobljena od zadnje izdane odločbe, ki se nanaša na utemeljevanje posebnih potreb otroka.
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Pisno zahtevo in priloge vložite na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo,  ki je odločal o usmeritvi otroka.

Predlagatelj mora v predlogu navesti dejstva in dokaze, na katere opira svojo zahtevo ter utemeljiti korist, ki bi jo otrok oziroma vzgojno-izobraževalni zavod imela s spremembo usmeritve.

Per presentare la domanda necessitate di
  • Poročilo vrtca o otroku ali Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku (pripravi vzgojno – izobraževalni zavod),
  • Zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja (pripravi vzgojno – izobraževalni zavod),
  • Strokovna dokumentacija o opravljenih obravnavah otroka, pridobljena od zadnje izdane odločbe, ki se nanaša na utemeljevanje posebnih potreb otroka.
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti