Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Postopek se začne na zahtevo imetnika tuje listine o izobrazbi ali njegovega zakonitega zastopnika. Roke za oddajo in obravnavo vloge določi izobraževalna ustanova.

Istruzioni

V kolikor se vloga pošilja po pošti svetujemo, da se pošlje priporočeno in da se izvirniki ustrezno zaščitijo.

 

Per presentare la domanda necessitate di
  • Izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje opravljeno tuje izobraževanje (neobvezno),
  • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke,
  • sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje točke v slovenski jezik,
  • neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k spričevalu, letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila),
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

V kolikor se vloga pošilja po pošti svetujemo, da se pošlje priporočeno in da se izvirniki ustrezno zaščitijo

Per presentare la domanda necessitate di
  • Izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje opravljeno tuje izobraževanje (neobvezno),
  • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke,
  • sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje točke v slovenski jezik,
  • neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k spričevalu, letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila),
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti