IT: Skoči na filtre seznama
IT: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DomandaVloga za vrednotenje izobraževanja

V postopku vrednotenja izobraževanja ministrstvo izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja, ki služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju. (Oddaja elektronske vloge začasno ni možna).

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto se vaši podatki v vlogo prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno. 

Pred oddajo vloge si preberite POMEMBNE INFORMACIJE in SEZNAM potrebnih dokumentov, ki jih morate predložiti, v spodaj priloženih datotekah.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di

Vlogi morate v priložiti ustrezna dokazila, seznam je v prilogi.
Če vlogo oddajate za drugo osebo, morate vlogi v postopku oddaje priložiti spodnje soglasje.

Spese della procedura
Causale Costo
Stroški vrednotenja izobraževanja
50,00 €
Istruzioni

V kolikor se vloga pošilja po pošti svetujemo, da se pošlje priporočeno in da se izvirniki ustrezno zaščitijo.

Per presentare la domanda necessitate di
 • Ustrezno izpolnjen obrazec V;
 • izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje v celoti opravljeno izobraževanje, za katerega želite, da se vrednoti;
 • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke;
 • sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve točke v slovenski jezik;
 • neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k diplomi, letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila);
 • kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik;
 • potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja izobraževanja (50 EUR) ali veljavno dokazilo s katerim prosilec uveljavlja oprostitev plačila stroškov.
Spese della procedura
Causale Costo
Stroški vrednotenja izobraževanja
50,00 €
Istruzioni

V kolikor se vloga odda osebno strokovnemu sodelavcu, se je treba predhodno naročiti.

Per presentare la domanda necessitate di
 • Ustrezno izpolnjen obrazec V;
 • izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje v celoti opravljeno izobraževanje, za katerega želite, da se vrednoti;
 • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke;
 • sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve točke v slovenski jezik;
 • neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k diplomi, letna
  spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila);
 • kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik;
 • potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja izobraževanja (50 EUR) ali veljavno dokazilo s katerim prosilec uveljavlja oprostitev plačila
  stroškov.
Spese della procedura
Causale Costo
Stroški vrednotenja izobraževanja
50,00 €
Commenti