Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPridobitev osebne izkaznice

Za osebno izkaznico zaprosite sami, za osebno izkaznico za otroka zaprosi njegov zakoniti zastopnik. Otrok, ki je starejši od 8 let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč.

Istruzioni
  • Za osebno izkaznico lahko zaprosite osebno na upravni enoti oziroma diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.
  • V postopku izdaje osebne izkaznice otroku lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno. Za otroka, ki je nameščen v rejništvo, vlogo vloži njegov rejnik. 
  • Ob vložitvi vloge se lahko odločite za način vročitve pri pristojnem organu ali na naslov stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
  • Naznanitev ukradene ali izgubljene osebne izkaznice lahko uredite elektronsko ali osebno na upravni enoti.

 

Per presentare la domanda necessitate di
  • Ob vložitvi vloge istovetnost izkažete s staro osebno izkaznico, potnim listom, z vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino.
  • Če imate staro osebno izkaznico, jo morate predložiti v uničenje. Fizično uničeno osebno izkaznico vam uradna oseba na vašo željo vrne.
  • Potrebujete eno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo oziroma potrdilo e-fotografa z referenčno številko digitalne fotografije, če ni starejša od enega leta.
  • Ob vlogi se državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti odvzameta tudi dva ploska prstna odtisa. Prstna odtisa bosta zapisana na čipu osebne izkaznice.
  • Če državljanu zaradi začasnih zdravstvenih razlogov ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

 

Spese della procedura
Causale Costo
Osebna izkaznica za 1 leto - (začasno prebivališče) od 12 leta
22,73 €
Osebna izkaznica za 1 leto - (začasno prebivališče) do 12 leta
21,87 €
Osebna izkaznica za 10 let in trajno
29,53 €
Osebna izkaznica za 3 leta
22,27 €
Osebna izkaznica za 5 let (z e-identiteto)
24,93 €
Osebna izkaznica za 5 let (brez e-identitete)
24,07 €
Commenti