IT: Skoči na filtre seznama
IT: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DomandaVloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Z vlogo podaljšate veljavnost prometnega dovoljenja in plačate letno dajatev za uporabo vozila. Z vlogo za e-podaljšanje ni možno uveljavljati znižanja plačila za velike družine in oprostitev plačila za osebna vozila za prevoz invalidov.

Istruzioni

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je vse kar potrebujete: številka prometnega dovoljenja, številka veljavne police obveznega zavarovanja ter plačilno sredstvo: kartica (Diners, Maestro, Mastercard, Visa), mBills, VALU Moneta ali spletna banka (NLB Klik).

Vlogo za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja lahko oddate na katerokoli upravno enoto.

Per presentare la domanda necessitate di

Preko spleta lahko podaljšate veljavnost prometnega dovoljenja za vozila, ki imajo opravljen tehnični pregled ali pa tehničnega pregleda ne potrebujejo (npr. vozila, ki niso starejša kot 4 leta).

Spese della procedura
Causale Costo
Spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo - s prometnim dovoljenjem
5,03 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Istruzioni

Obrazec za vlogo za registracijo vozila uporabite tudi pri:

 • podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja
 • zamenjavi prometnega dovoljenja
 • izdaji nadomestnega prometnega dovoljenja
 • spremembi podatkov o lastniku, uporabniku ali vozilu
 • odjavi vozila
 • zamenjavi registrskih tablic
 • rezervaciji in naročilu registrskih tablic z izbranim delom oznake
 • izdaji dovoljenja za preskusno vožnjo
 • izdaji potrdila iz evidence registriranih vozil
 • izjavo o lokaciji vozila
Per presentare la domanda necessitate di
 • zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji (RS) oziroma ustrezno potrdilo, če je bilo zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila,
 • zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo javno listino, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če ni bilo registrirano v RS,
 • dokazilo o lastništvu vozila (če lastništvo ni razvidno iz prometnega dovoljenja),
 • dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi vgradnje spremenijo podatki o vozilu, ki so vpisani v prometno dovoljenje,
 • potrdilo o skladnosti, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil,
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil,
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu,
 • dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti,
 • dokazilo o istovetnosti stranke – za fizične osebe je to veljavna listina s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe je to dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika,
 • soglasje uporabnika, če bo vozilo registrirano nanj,
 • vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti ni mogoče dobiti iz uradne evidence voznikov.
Spese della procedura
Causale Costo
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo - s prometnim dovoljenjem
8,68 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo
7,30 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Commenti