Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za izdajo odločbe o medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč

Vlogo za izdajo odločbe, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč, se vloži na upravni enoti, na območju katere leži zemljišče, ki je predmet menjalne pogodbe. O izpolnjevanju pogojev za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč upravna enota izda odločbo. Če so izpolnjeni pogoji za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč, upravna enota z odločbo odloči tudi, da odobritev pravnega posla ni potrebna.

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno.

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto.

Če je vlagatelj vloge pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, mora najkasneje v upravnem postopku priložiti podpisano pooblastilo za oddajo vloge.
 

Primer: Če vlogo vlagata mož in žena skupaj, lahko vlogo elektronsko pošlje in podpiše npr. mož. V tem primeru pri elektronski vlogi označi, da oddaja vlogo kot "pooblaščenec ali zakoniti zastopnik". Pri vložniku - pridobitelju navede podatke zase in za ženo (ime in priimek, naslov), pri čemer za dodatni zapis druge osebe uporabi ikono "DODAJ NOV ZAPIS".  Ob oddaji vloge oz. najkasneje v upravnem postopku pa mora predložiti pisno pooblastilo žene za oddajo vloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
  • skeniran izvod sklenjene menjalne pogodbe
Spese della procedura
Causale Costo
Odobritev pravnega posla (elektronska vloga)
18,10 €
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto.

Spese della procedura
Causale Costo
Odločba, da odobritev pravnega posla ni potrebna
22,60 €
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojni upravni enoti.

Spese della procedura
Causale Costo
Odločba, da odobritev pravnega posla ni potrebna
22,60 €
Commenti