IT: Skoči na filtre seznama
IT: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DomandaPredlog za vpis v register varuhov predšolskih otrok

Vloga je namenjena osebam, ki želijo legalno opravljati varstvo predšolskih otrok na domu in se želijo vpisati v register, ki se vodi pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Istruzioni

Vlogo elektronsko pošljete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite skenirane priloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni

Vlogo pošljete po pošti priporočeno na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni

Vlogo oddate osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • certifikat o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za varuha predšolskih otrok (kopijo priloži  vlagatelj, ki ne izpolnjujejo pogojev o izobrazbi za vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja in svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja),
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Commenti