Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaPotrdila iz kazenskih evidenc

Potrdila iz kazenskih evidenc izdaja Ministrstvo za pravosodje.

Istruzioni

V vlogi obvezno označite, ali potrebujete potrdilo za uporabo v tujini. V tem primeru ga boste prejeli v papirni obliki po pošti na naslov za vročanje.

Če potrdilo potrebujete za uporabo v Sloveniji, ga boste praviloma še isti dan prejeli v elektronski obliki v portal eUprava v razdelek Oddane vloge. Potrdilo bo podpisano z digitalnim elektronskim podpisom, zato natisnjeno potrdilo predstavlja le kopijo izvirnega potrdila.

 

 

 

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni

Vlogo pošljete po pošti na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

 

 

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Vlogo lahko oddate v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9:00 do 15:30 ure (v sredo do 16:00 ure), v petek pa do 14:30 ure. 

 

 

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti