Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaZahteva za priznanje pravice do doživljenjske mesečne rente

Če imate priznan status žrtve vojnega nasilja, lahko s to vlogo uveljavljate pravico do doživljenjske mesečne rente.

Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto.

Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojno upravno enoto.

Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Commenti