Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista

Z vlogo lahko naznanite pogrešitev, izgubo ali tatvino potnega lista. Starši oziroma skrbniki lahko naznanijo pogrešitev, izgubo ali tatvino potnega lista za njihovega mladoletnega otroka. Če bo upravna enota potrebovala še dodatne informacije in obrazložitve, se bo obrnila na vas.

Istruzioni

Vlogo oddate z uporabo svoje e-identitete. Po prijavi se vaši osebni podatki (ali podatki o mladoletnem otroku, za katerega preklicujete dokument) v obrazec prenesejo samodejno, poleg tega pa lahko vlogo shranite v predal na eUpravi. 

V vlogi morate čim natančneje opisati okoliščine ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Potrdilo o naznanitvi prejmete po pošti na izbrani naslov za vročanje.

 

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di

Predložite lahko policijski zapisnik o ukradenem potnem listu, če ga imate.

Spese della procedura
Causale Costo
Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine
Gratis
Istruzioni

Vlogo oddate osebno:

  • na upravni enoti oziroma
  • diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če ste v tujini

Ob prijavi ste dolžni čim natančneje opisati okoliščine ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa o posameznikovi naznanitvi sestavi zapisnik.

Naznanitev kraje, izgube ali pogrešitve izvede imetnik potnega lista sam zase oziroma za mladoletne otroke njegov zakoniti zastopnik. 

 

Per presentare la domanda necessitate di
  • Ob vložitvi vloge istovetnost izkažete z osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali drugim identifikacijskim dokumentom (če ga imate).
  • Ob naznanitvi pogrešitve ste dolžni navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve.
  • Predložite lahko policijski zapisnik o ukradenem potnem listu, če ga imate. 
Spese della procedura
Causale Costo
Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine
Gratis
Commenti