IT: Skoči na filtre seznama
IT: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DomandaZahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.

Istruzioni

Do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov, se še naprej uporabljajo obrazci v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1). Za zahteve po GZ-1, za katere obrazci še niso izdelani oziroma so neskladni z zahtevami zakona, se neposredno uporabi zakon in se zahteve podajo tudi brez uporabe obrazcev.
 
Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Gradnja se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in prijave začetka gradnje. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite na:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)

 

Condizioni per la presentazione
Modulo
Per presentare la domanda necessitate di

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščen arhitekt ali pooblaščeni inženir,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • navedbo, ali bo investitor sam vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali naj zahtevek v njegovem imenu vloži upravni organ za gradbene zadeve.

 

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Zahteva se vloži na predpisanem obrazcu, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katero ni potrebno, da jo podpišeta projektant in vodja projekta in ni potrebna njuna izjava, da so na ravni obdelave dokumentacije izpolnjene bistvene zahteve
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

 
Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine. 

Spese della procedura
Causale Costo
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€) (elektronska vloga)
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (elektronska vloga)
18,20 €
Gradbeno dovoljenje (mlada družina - elektronska vloga)
Gratis
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€) (elektronska vloga)
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€) (elektronska vloga)
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€) (elektronska vloga)
54,40 €
Istruzioni

Do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov, se še naprej uporabljajo obrazci v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1). Za zahteve po GZ-1, za katere obrazci še niso izdelani oziroma so neskladni z zahtevami zakona, se neposredno uporabi zakon in se zahteve podajo tudi brez uporabe obrazcev.
 
Investitor ali njegov pooblaščenec lahko izpolnjeno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pošlje:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)
Modulo
Per presentare la domanda necessitate di

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščen arhitekt ali pooblaščeni inženir,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • navedbo, ali bo investitor sam vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali naj zahtevek v njegovem imenu vloži upravni organ za gradbene zadeve.

 

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Zahteva se vloži na predpisanem obrazcu, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katero ni potrebno, da jo podpišeta projektant in vodja projekta in ni potrebna njuna izjava, da so na ravni obdelave dokumentacije izpolnjene bistvene zahteve
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

 
Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine. 

Spese della procedura
Causale Costo
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€)
4,50 €
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€)
58,90 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€)
4,50 €
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€)
4,50 €
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Gradbeno dovoljenje (mlada družina)
4,50 €
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta
22,70 €
Istruzioni

Do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov, se še naprej uporabljajo obrazci v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1). Za zahteve po GZ-1, za katere obrazci še niso izdelani oziroma so neskladni z zahtevami zakona, se neposredno uporabi zakon in se zahteve podajo tudi brez uporabe obrazcev.
 
Investitor ali njegov pooblaščenec lahko izpolnjeno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja odda:

 • na Upravni enoti, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma

 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)
Modulo
Per presentare la domanda necessitate di

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščen arhitekt ali pooblaščeni inženir,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • navedbo, ali bo investitor sam vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali naj zahtevek v njegovem imenu vloži upravni organ za gradbene zadeve.

 

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Zahteva se vloži na predpisanem obrazcu, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katero ni potrebno, da jo podpišeta projektant in vodja projekta in ni potrebna njuna izjava, da so na ravni obdelave dokumentacije izpolnjene bistvene zahteve
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

 
Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine. 

 

Spese della procedura
Causale Costo
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€)
4,50 €
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€)
58,90 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€)
4,50 €
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€)
4,50 €
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Gradbeno dovoljenje (mlada družina)
4,50 €
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta
22,70 €
Commenti