Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za potrdilo iz arhivirane gospodinjske evidence

Z vlogo zaprosite za pridobitev potrdila o seznamu ali številu prijavljenih članov iz arhiva o gospodinjski skupnosti. Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila iz arhiva za njihovega mladoletnega otroka, potrdilo pa je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če imate njeno pooblastilo.

Istruzioni

Vlogo oddate z uporabo svoje e-identitete. Po prijavi se nekateri podatki v obrazec prenesejo samodejno, poleg tega pa lahko vlogo shranite v predal na eUpravi.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Potrdilo iz arhivirane gospodinjske evidence prejmete na vaš izbrani naslov za vročanje.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 €
Istruzioni

Vlogo vložite ustno na upravni enoti, posebnih obrazcev ni potrebno izpolnjevati.

Spese della procedura
Causale Costo
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 €
Commenti