Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za registracijo društva

Vlogo mora vložiti zastopnik društva.

Istruzioni

Vlogo (izpolnjen obrazec) za registracijo društva pošlje zastopnik društva upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež.

Per presentare la domanda necessitate di
 • zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni sklepi o ustanovitvi društva, izvolitvi temeljnega akta in izvolitvi zastopnika društva,
 • en izvod temeljnega akta društva,
 • seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,
 • naslov sedeža društva,
 • podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),
 • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.
Spese della procedura
Causale Costo
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 €
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 €
Izbris društva oziroma zveze društev
22,60 €
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 €
Istruzioni

Vlogo (izpolnjen obrazcec) za registracijo društva vloži zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež.

Per presentare la domanda necessitate di
 • zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni sklepi o ustanovitvi društva, izvolitvi temeljnega akta in izvolitvi zastopnika društva,
 • en izvod temeljnega akta društva,
 • seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,
 • naslov sedeža društva,
 • podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),
 • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.
Spese della procedura
Causale Costo
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 €
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 €
Izbris društva oziroma zveze društev
22,60 €
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 €
Commenti