Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za prijavo in/ali odjavo začasnega prebivališča s strani stanodajalca

Začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje v RS, ki pri vas začasno prebiva več kot sedem dni, prijavite na krajevno pristojni upravni enoti, in sicer v osmih dneh od dneva naselitve. Začasno prebivališče morate odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi. Začasno prebivališče lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.

Istruzioni

Vlogo oddate z uporabo svoje digitalne identitete. Po prijavi se nekateri podatki v obrazec prenesejo samodejno, poleg tega pa lahko vlogo shranite v predal na eUpravi.

Oddano elektronsko vlogo obdela krajevno pristojna upravna enota, ki jo izberete iz seznama.

V primeru, da želite istočasno naročiti tudi potrdilo o prijavi začasnega prebivališča, morate to navesti v vlogi ter priložiti pooblastilo osebe, za katero naročate potrdilo, prejmete pa ga na izbrani naslov za vročanje.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Gratis
Istruzioni

Stanodajalec prijavi začasno prebivališče posameznika krajevno pristojni upravni enoti.

Ob prijavi začasnega prebivališča mora stanodajalec podati podatke o imenu, priimku, državljanstvu in EMŠO posameznika, ki ga prijavlja, za tujca pa tudi podatek o veljavnosti dovoljenja za stalno prebivanje, dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje.

Spese della procedura
Causale Costo
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Gratis
Commenti