Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji/ stalnega naslova v tujini

Vlogo za prijavo stalnega prebivališča ali stalnega naslova v tujini vložite, kadar boste na nekem naslovu stalno prebivali.

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Navesti je potrebno novi naslov stalnega prebivališča in priložiti dokazilo o pravici prebivanja na izbranem naslovu.

 

Izpolnjeno vlogo posredujete upravni enoti, na območju katere prijavljate stalno prebivališče.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
  • Dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba,  dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

Spese della procedura
Causale Costo
-
Gratis
Istruzioni

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skupaj s prilogami pošljite na naslov upravne enote, na območju katere prijavljate stalno prebivališče oziroma skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

Per presentare la domanda necessitate di

Dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba,  dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. 

Spese della procedura
Causale Costo
Prijava stalnega prebivališča
Gratis
Istruzioni

Stalno prebivališče morate prijaviti v osmih dneh od dneva naselitve na naslov oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje tujca, in sicer pri upravni enoti, na območju katere prijavljate stalno prebivališče.

Ob vložitvi vloge se morate opredeliti do naslova za vročanje, če imate prijavljeno tudi začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Per presentare la domanda necessitate di
  • Veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo.
  • Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba,  dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici, dokazilo o preužitku, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Dokazila niso po­trebna, če se posameznika, ki ni poslovno sposoben, prijavljate na naslov staršev ali drugega zakonitega zastopnika.

Spese della procedura
Causale Costo
Prijava stalnega prebivališča
Gratis
Commenti