Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in dostop do njih (omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov). Zahteva se vloži pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke.

Istruzioni

Vloga mora vsebovati:

 

 • osebne podatke vlagatelja,
 • natančen opis okoliščin (podatki o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku,...),
 • vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic,
 • obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje jih namerava uporabiti).

 

Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želite prejeti,npr.:

 

 • kopija plačilnega listka za mesec,
 • kopija personalne mape,
 • izpis telefonskih klicev za obdobje,
 • pogodbo, ki ste jo je sklenil,
 • izpis podatkov o opravljenih nakupih,
 • podatki o ocenah v željenem letniku,
 • osebni podatki, ki ste jih določenega dne prejeli od določenega organa, itd.

 

V nasprotnem primeru upravljavec ne more ugotoviti, kateri osebni podatki oziroma dokumenti so predmet zahteve posameznika, ali pa vam posreduje vse razpoložljive osebne podatke, kar pa vam lahko povzroči precejšnje stroške.


Od upravljavca zahtevajte le tiste podatke oziroma informacije, ki jih res želite. Če želite samo izpis ali kopijo vaših osebnih podatkov, potem označite samo to.

 

V vlogi nedvoumno opredelite namen in praviloma navedite tudi pravno podlago, na osnovi katere boste uveljavljali svoje pravice. Pozorni bodite, da bo črkovanje v vlogi pravilno in brez napak, da se lahko podatki zanesljivo najdejo.

 

Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora pa enkrat na mesec.

 

Obrazec za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki je potrebno izpolniti, pripeti k vlogi ter elektronsko poslati na izbrani organ.

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Vloga mora vsebovati:

 

 • osebne podatke vlagatelja,
 • natančen opis okoliščin (podatki o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku,...),
 • vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic,
 • obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje jih namerava uporabiti).

 

Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želite prejeti,npr.:

 

 • kopija plačilnega listka za mesec,
 • kopija personalne mape,
 • izpis telefonskih klicev za obdobje,
 • pogodbo, ki ste jo je sklenil,
 • izpis podatkov o opravljenih nakupih,
 • podatki o ocenah v željenem letniku,
 • osebni podatki, ki ste jih določenega dne prejeli od določenega organa, itd.

 

V nasprotnem primeru upravljavec ne more ugotoviti, kateri osebni podatki oziroma dokumenti so predmet zahteve posameznika, ali pa vam posreduje vse razpoložljive osebne podatke, kar pa vam lahko povzroči precejšnje stroške.

 

Od upravljavca zahtevajte le tiste podatke oziroma informacije, ki jih res želite. Če želite samo izpis ali kopijo vaših osebnih podatkov, potem označite samo to.

 

V vlogi nedvoumno opredelite namen in praviloma navedite tudi pravno podlago, na osnovi katere boste uveljavljali svoje pravice. Pozorni bodite, da bo črkovanje v vlogi pravilno in brez napak, da se lahko podatki zanesljivo najdejo.

 

Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora pa enkrat na mesec.

 

Obrazec za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki je potrebno izpolniti ter po pošti poslati na izbrani organ.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Vloga mora vsebovati:

 

 • osebne podatke vlagatelja,
 • natančen opis okoliščin (podatki o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku,...),
 • vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic,
 • obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje jih namerava uporabiti).

 

Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želite prejeti,npr.:

 

 • kopija plačilnega listka za mesec,
 • kopija personalne mape,
 • izpis telefonskih klicev za obdobje,
 • pogodbo, ki ste jo je sklenil,
 • izpis podatkov o opravljenih nakupih,
 • podatki o ocenah v željenem letniku,
 • osebni podatki, ki ste jih določenega dne prejeli od določenega organa, itd.

 

V nasprotnem primeru upravljavec ne more ugotoviti, kateri osebni podatki oziroma dokumenti so predmet zahteve posameznika, ali pa vam posreduje vse razpoložljive osebne podatke, kar pa vam lahko povzroči precejšnje stroške.


Od upravljavca zahtevajte le tiste podatke oziroma informacije, ki jih res želite. Če želite samo izpis ali kopijo vaših osebnih podatkov, potem označite samo to.

 

V vlogi nedvoumno opredelite namen in praviloma navedite tudi pravno podlago, na osnovi katere boste uveljavljali svoje pravice. Pozorni bodite, da bo črkovanje v vlogi pravilno in brez napak, da se lahko podatki zanesljivo najdejo.

 

Zahteva se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora pa enkrat na mesec.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti