Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaIzjava o sprejemu ponudbe za zakup kmetijskega zemljišča

Vsakdo, ki želi vzeti v zakup dano kmetijsko zemljišče mora v roku 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe.

Istruzioni

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno. Izpolnjeni obrazec izjave upravni enoti pošljete elektronsko.

Če izjavo o sprejemu ponudbe vlaga več oseb skupaj, vlogo elektronsko pošlje in podpiše le oseba, ki je s strani ostalih vlagateljev pooblaščena za oddajo izjave (pooblaščenec). Vlagatelj vloge mora najkasneje v upravnem postopku priložiti podpisano pooblastilo za oddajo vloge ostalih vlagateljev. Enako velja, če je vlagatelj vloge pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

 

Primer: Če izjavo o sprejemu ponudbe vlagata mož in žena skupaj, lahko vlogo elektronsko pošlje in podpiše npr. mož. V tem primeru pri elektronski vlogi označi, da oddaja izjavo o sprejemu ponudbe kot "pooblaščenec ali zakoniti zastopnik". Pri sprejemnikih ponudbe navede podatke zase in za ženo (ime in priimek, naslov), pri čemer za dodatni zapis druge osebe uporabi ikono "DODAJ NOV ZAPIS".  Ob oddaji vloge oz. najkasneje v upravnem postopku pa mora predložiti pisno pooblastilo žene za oddajo vloge

Condizioni per la presentazione
Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Pisno izjavo o sprejemu ponudbe pošljete priporočeno upravni enoti.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izjavo lahko vložite neposredno pri upravni enoti.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti