IT: Skoči na filtre seznama
IT: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

DomandaVloga za izdajo lokacijske informacije

Vlogo za izdajo lokacijske informacije vložite na občini, na območju katere se zemljišče nahaja.

Istruzioni

Izpolnjeno vlogo priporočeno pošljete na občino, na območju katere se zemljišče nahaja.

V vlogi je potrebno opredeliti, da gre za zahtevo za izdajo lokacijske informacije in navesti:

  • namen, zaradi katerega se potrebuje lokacijska informacija (za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del)
  • parcelno številko in katastrsko občino zemljišča
  • ime in naslov oziroma firmo in sedež vlagatelja
  • ali naj se lokacijski informaciji priložijo kopije kartografskega dela prostorskih aktov, ki veljajo na območju, kjer se nahaja zemljišče.

Stroške za vlogo je potrebno nakazati na tekoči račun pristojne občine.

Spese della procedura
Causale Costo
Izdaja lokacijske informacije
35,00 €
Istruzioni

Izpolnjeno vlogo oddajte osebno na občini, na območju katere se zemljišče nahaja.

V vlogi je potrebno opredeliti, da gre za zahtevo za izdajo lokacijske informacije in navesti:

  • namen, zaradi katerega se potrebuje lokacijska informacija (za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del)
  • parcelno številko in katastrsko občino zemljišča
  • ime in naslov oziroma firmo in sedež vlagatelja
  • ali naj se lokacijski informaciji priložijo kopije kartografskega dela prostorskih aktov, ki veljajo na območju, kjer se nahaja zemljišče.

Stroške za vlogo je potrebno nakazati na tekoči račun pristojne občine.

Spese della procedura
Causale Costo
Izdaja lokacijske informacije
35,00 €
Commenti