Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaVloga za izdajo orožne listine za podedovano orožje

Za izdajo orožnih listin je pristojna upravna enota, na območju katere ima prosilec prijavljeno stalno prebivališče.

Istruzioni

Vlogo za izdajo orožne listine za podedovano orožje poda polnoletna oseba na upravni enoti, na območju katere ima prijavljeno stalno prebivališče.

Per presentare la domanda necessitate di

Dedič, ki še ne poseduje nobene od orožnih listin, mora za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest oziroma dovoljenja za zbiranje predložiti:

 • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu,ki ga opravi pri pooblaščenem zdravniku,
 • potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki ga opravi pri pooblaščeni organizaciji ali da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit ali da je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja,
 • za izdajo dovoljenja za zbiranje mora priložiti še dokazilo, da izpolnjuje pogoje za hrambo orožja (orožje se mora hraniti v posebej za to določenem prostoru, ki je tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu (2. in 3. člen Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja),
 • za izdajo orožnega lista mora izkazati tudi upravičen razlog, ki ga izkaže s tem da: dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potreboval varnostno orožje; predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu; predloži dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji.


Poleg teh pogojev mora dedič izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • ni zadržkov javnega reda,
 • je zanesljiv,
 • ni uveljavil pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih.

 

Za izdajo priglasitvenega lista (orožje iz 2 do 5 točke kategorije D) pa mora dedič, ki je dopolnil starost 21 let, izpolnjevati pogoj, da ni zadržkov javnega reda in predložiti potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Spese della procedura
Causale Costo
Orožni list za varnostno orožje, naslednje orožje
58,90 €
Dovoljenje za posest podedovanega orožja
43,40 €
Orožni list za lovsko ali športno orožje, naslednje športno ali lovsko orožje do vključno posesti šestih kosov tega orožja
31,70 €
Istruzioni

Vlogo za izdajo orožne listine za podedovano orožje poda polnoletna oseba na upravni enoti, na območju katere ima prijavljeno stalno prebivališče.

 

Per presentare la domanda necessitate di

Dedič, ki še ne poseduje nobene od orožnih listin, mora za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest oziroma dovoljenja za zbiranje predložiti:

 • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu,ki ga opravi pri pooblaščenem zdravniku,
 • potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki ga opravi pri pooblaščeni organizaciji ali da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit ali da je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja,
 • za izdajo dovoljenja za zbiranje mora priložiti še dokazilo, da izpolnjuje pogoje za hrambo orožja (orožje se mora hraniti v posebej za to določenem prostoru, ki je tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu (2. in 3. člen Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja),
 • za izdajo orožnega lista mora izkazati tudi upravičen razlog, ki ga izkaže s tem da: dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potreboval varnostno orožje; predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu; predloži dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji.


Poleg teh pogojev mora dedič izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • ni zadržkov javnega reda,
 • je zanesljiv,
 • ni uveljavil pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih.

 

Za izdajo priglasitvenega lista (orožje iz 2 do 5 točke kategorije D) pa mora dedič, ki je dopolnil starost 21 let, izpolnjevati pogoj, da ni zadržkov javnega reda in predložiti potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

 

Spese della procedura
Causale Costo
Orožni list za varnostno orožje, naslednje orožje
58,90 €
Dovoljenje za posest podedovanega orožja
43,40 €
Orožni list za lovsko ali športno orožje, naslednje športno ali lovsko orožje do vključno posesti šestih kosov tega orožja
31,70 €
Commenti