Passa ai filtri dell'elenco
Il filtraggio viene eseguito quando si modifica la selezione del filtro e non richiede ulteriori conferme.

DomandaZahteva za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - otroka

S to vlogo lahko uveljavljate status žrtve vojnega nasilja kot otrok, če ste kot otrok v času vojne izgubili starša zaradi delovanja vojaških sil.

Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu lahko pripnete skenirane priloge.

Condizioni per la presentazione
Per presentare la domanda necessitate di
  • skenirane listine o prisilnih ukrepih ali nasilnih dejanjih nad starši

Organ sam pridobi podatke iz rojstne oziroma poročne matične knjige, iz matične knjige umrlih za starše, o družinski invalidnini po padlih ali med vojno umrlih starših.

 

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu lahko priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di
  • listine o prisilnih ukrepih ali nasilnih dejanjih nad starši

Organ sam pridobi podatke iz rojstne oziroma poročne matične knjige, iz matične knjige umrlih za starše, o družinski invalidnini po padlih ali med vojno umrlih starših.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Istruzioni

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu lahko priložite priloge.

Per presentare la domanda necessitate di
  • listine o prisilnih ukrepih ali nasilnih dejanjih nad starši

Organ sam pridobi podatke iz rojstne oziroma poročne matične knjige, iz matične knjige umrlih za starše, o družinski invalidnini po padlih ali med vojno umrlih starših.

Spese della procedura
Causale Costo
Brezplačno
Gratis
Commenti