Oddaja vlog Elektronski podpis

Podpisna komponenta je program, ki omogoča, da lahko dokument elektronsko podpišete s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Tak elektronski podpis je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Obstajajo različne podpisne komponente, E-uprava pa uporablja ProXSign.

Visszajelzések