HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za izdajo potrdila o podatkih iz uradnih evidenc upravnih enot

Z vlogo državljan zaprosi za potrdilo iz uradne evidence, ki jo vodi upravna enota (npr. izpisek iz matičnega registra, potrdilo iz arhivirane evidence o skupnem gospodinjstvu).

Utasítások
  • Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.
  • Potrdilo prejmete po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je evidentiran kot vaš naslov za vročanje.
  • Če potrdilo ni bilo izdano v zakonitem roku, se šteje, da je zahteva zavrnjena. Zoper molk organa je dovoljena pritožba.
A benyújtás feltételei
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 €
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások
  • Vlogo oddate ustno na upravni enoti.
  • Potrdilo prejmete praviloma istega dne, ko ste potrdilo oziroma drugo listino zahtevali, najpozneje pa v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno.
  • Če potrdilo ni bilo izdano v zakonitem roku, se šteje, da je zahteva zavrnjena. Zoper molk organa je dovoljena pritožba.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 €
Brezplačno
Díjmentes
Visszajelzések