HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za izbris društva/zveze društev iz registra društev

Vlogo za izbris društva iz registra društev vloži zakoniti zastopnik društva.

Utasítások
  • O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva obvestiti upravno enoto v 30 dneh in zahtevati izbris društva iz registra društev.
  • Izpolnjen obrazec zastopnik društva pošlje priporočeno upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.
Űrlap
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • zapisnik zbora članov društva, na katerem je bil sprejet sklep o prenehanju društva in določen prevzemnik premoženja društva (ime drugega društva, zavoda, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva,
  • poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu in način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja.

 

Vse navedbe se smiselno uporabljajo tudi za izbris zveze društev.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Izbris društva oziroma zveze društev
22,60 €
Utasítások
  • O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva obvestiti upravno enoto v 30 dneh in zahtevati izbris društva iz registra društev.
  • Izpolnjen obrazec zastopnik društva vloži na upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.
Űrlap
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • zapisnik zbora članov društva, na katerem je bil sprejet sklep o prenehanju društva in določen prevzemnik premoženja društva (ime drugega društva, zavoda, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva,
  • poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu in način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja.

 

Vse navedbe se smiselno uporabljajo tudi za izbris zveze društev.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Izbris društva oziroma zveze društev
22,60 €
Visszajelzések