HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta, naslova sedeža ali zastopnika društva/zveze društev oziroma podružnice tujega društva

Za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društvaje pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva.

Utasítások

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva pošlje zastopnik društva upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Vlogo za spremembo zastopnika društva/zveze poda novo izvoljeni zastopnik društva/zveze, saj staremu z dnem izvolitve novega zastopnika poteče mandat.

Za vlogo se plača upravna taksa, za plačilo takse bo upravna enota izdala plačilni nalog.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete,

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta),

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika,

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 €
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 €
Utasítások

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva poda zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Vlogo za spremembo zastopnika društva/zveze poda novo izvoljeni zastopnik društva/zveze, saj staremu z dnem izvolitve novega zastopnika poteče mandat.

Ob oddaji vloge se plača tudi upravna taksa.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete,

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta),

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika,

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 €
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 €
Visszajelzések