Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemVloga za uveljavljanje pravice do storitev socialnega vključevanja invalidov

Vlogo za pravico do storitev socialnega vključevanja invalidov vlagatelj ali skrbnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Utasítások

Po prijavi z e-identiteto se osebni podatki vlagatelja v vlogo prenesejo samodejno. Vloge elektronsko oddate na center za socialno delo, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

odločbo o priznanju statusa invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
-
Díjmentes
Utasítások

Vlogo izpolnite in pošljite po pošti centru za socialno delo, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

odločbo o priznanju statusa invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
-
Díjmentes
Utasítások

Vlogo izpolnite in oddajte na centru za socialno delo, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

odločbo o priznanju statusa invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
-
Díjmentes
Visszajelzések