HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemDovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec dejavnosti pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna upravna enota. Upravna enota ima 60 dni časa za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Utasítások

Obrazec vloge ni predpisan.

V vlogi za izdajo dovoljenja navedite:

  • ime in priimek, rojstni datum in naslov nosilca dopolnilne dejavnosti,
  • kontaktne podatke - telefon oziroma elektronska pošta, (če želite),
  • lokacijo, na kateri boste opravljali dopolnilno dejavnost, in identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) te kmetije,
  • vrsto ali vrste dopolnilnih dejavnosti,
  • časovno obdobje opravljanja dopolnilne dejavnosti (v mesecih), če gre za opravljanje sezonske dopolnilne dejavnosti.

 

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

 

  • soglasje nosilca kmetije, če vlogo vlagate kot član kmetije,
  • dokazilo o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (spričevalo, certifikat ali potrdilo o opravljenem preizkusu znanja),
  • strokovno mnenje komisije za preverjanje domače in umetnostne obrti, če gre za dopolnilne dejavnosti domače ali umetne obrti,
  • določitev kategorije kmetije, če gre za nastanitveno dopolnilno dejavnost.

 

Glede na vrsto dopolnilne dejavnosti, morate pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja pridobiti naslednja dokazila oziroma dovoljenja:

  • za dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov in zelišč, prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij oziroma turizem na kmetiji morate vložiti zbirno vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
18,10 €
Visszajelzések