HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. HU: Skoči na filtre seznama

KérelemPodpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

Sindikat policistov Slovenije, zanj mag. Kristjan Mlekuš, je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev sreda, 13. 10. 2021, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sobota, 11. 12. 2021.

Utasítások

Po prijavi z e-identiteto (digitalnim potrdilom ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Vlogo morate v postopku oddaje elektronsko podpisati. 

Az eljárás költségei
Szándék Költség
-
Díjmentes
Utasítások

Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami. Obkrožite  vrsto podpore "PZ" in v okence vpišite šifro podpore "904" ter vpišite geslo "ZA DELAVSKE PRAVICE".


Obrazec osebno podpišite na kateri koli upravni enoti. Podporo lahko oddate le enkrat.

Primer izpolnjenega obrazca je v prilogi.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Osebni dokument, ki izkazuje vašo istovetnost (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

Az eljárás költségei
Szándék Költség
-
Díjmentes
Visszajelzések