HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, gozdom ali kmetijo

Posameznik, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži vlogo za odobritev pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v tridesetih (30) dneh po preteku roka za sprejem ponudbe.

Utasítások
 • Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno.
 • Vlogo vložite najpozneje v tridesetih (30) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
 • Vlogi priložite skeniran izvod sklenjene pogodbe o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
 • Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del
 • Če vlogo vlaga več oseb skupaj, vlogo elektronsko pošlje in podpiše le oseba, ki je s strani ostalih vlagateljev pooblaščena za oddajo vloge (pooblaščenec). Vlagatelj vloge mora najkasneje v upravnem postopku priložiti podpisano pooblastilo za oddajo vloge ostalih vlagateljev. Enako velja, če je vlagatelj vloge pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
 • skeniran izvod sklenjene pogodbe o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Odobritev pravnega posla (elektronska vloga)
18,10 €
Utasítások
 • Vlogo vložite najpozneje v tridesetih (30) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
 • Vlogi priložite sklenjeno pogodbo o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
 • Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
 • sklenjena pogodba o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Odobritev pravnega posla
22,60 €
Utasítások
 • Vlogo vložite najpozneje v tridesetih (30) dneh po poteku roka za sprejem ponudbe
 • Vlogi priložite sklenjeno pogodbo o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
 • Vlogo za odobritev pravnega posla vložite na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del

 

 

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
 • sklenjena pogodba o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Odobritev pravnega posla
22,60 €
Visszajelzések