Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemVloga za izredno denarno socialno pomoč

Namenjena je za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti.

Utasítások

Obrazec izpolnite in ga pošljite na enoto centra za socialno delo, na območju katerega imate stalno prebivališče.

V vlogi morate:

  • izpolniti svoje osebne in druge podatke (številka transakcijskega računa),
  • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci),
  • navesti, za kakšen namen potrebujete pomoč, in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebujete.

Natančna navodila za izpolnjevanje so del vloge.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Na vlogi so navedene vse priloge, ki jih je treba priložiti vlogi.

Po prejetju izredne socialne pomoči ste dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
-
Díjmentes
Utasítások

Obrazec izpolnite in ga oddate na enoti centra za socialno delo, na območju katerega imate stalno prebivališče.

V vlogi morate:

  • izpolniti svoje osebne in druge podatke (številka transakcijskega računa),
  • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci),
  • navesti, za kakšen namen potrebujete pomoč, in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebujete.

Natančna navodila za izpolnjevanje so del vloge.

 

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Na vlogi so navedene vse priloge, ki jih je treba priložiti vlogi.

Po prejetju izredne socialne pomoči ste dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
-
Díjmentes
Visszajelzések