Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemZahteva za izdajo uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem - po 147. členu GZ-1

Zahtevo za uporabno dovoljenje objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Uporabno dovoljenje se izda za objekt ali del objekta, zgrajenega na podlagi gradbenega dovoljenja ob upoštevanju dopustnih odstopanj, pred 1. 1. 2005 .

Utasítások

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži objekt, za katerega se izdaja uporabno dovoljenje,
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte državnega pomena (kar določa četrti odstavek 9. člena Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje).

 

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za legalizacijo vsebuje:

 • podatek o izdanem gradbenem dovoljenju,
 • dokazilo, da je bil objet zgrajen pred 1. januarjem 2005,
 • če objekt še ni vpisan v kataster nepremičnin priloženo dokazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za vpis podatkov v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin,
 • izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Legalizacija gradnje (elektronska vloga)
18,10 €
Utasítások

Izpolnjeno zahtevo priporočeno pošljite na naslov upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje ali na na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte državnega pomena (kar določa četrti odstavek 9. člena Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje).

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za legalizacijo vsebuje:

 • podatek o izdanem gradbenem dovoljenju,
 • dokazilo, da je bil objet zgrajen pred 1. januarjem 2005,
 • če objekt še ni vpisan v kataster nepremičnin priloženo dokazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za vpis podatkov v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin,
 • izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Legalizacija gradnje
22,60 €
Utasítások

Zahtevo lahko oddate osebno ali preko pooblaščenca.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za legalizacijo vsebuje:

 • podatek o izdanem gradbenem dovoljenju,
 • dokazilo, da je bil objet zgrajen pred 1. januarjem 2005,
 • če objekt še ni vpisan v kataster nepremičnin priloženo dokazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za vpis podatkov v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin,
 • izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Legalizacija gradnje
22,60 €
Visszajelzések