HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemPrijava začetka gradnje

Začetek gradnje prijavi investitor ali njegov pooblaščenec.

Utasítások

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje

 

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje
 • zapisnik o zakoličenju (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);
 • dokumentacijo za izvedbo gradnje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018);
 • pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacijo za odstranitev z vsebino, določeno v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018), ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;
 • če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, količino in opis načina uporabe te mineralne surovine;
 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in
 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov.

 

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava začetka gradnje (elektronska vloga)
Díjmentes
Utasítások

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo pošlje na pristojen organ.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje
 • zapisnik o zakoličenju (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);
 • dokumentacijo za izvedbo gradnje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018);
 • pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacijo za odstranitev z vsebino, določeno v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018), ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;
 • če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, količino in opis načina uporabe te mineralne surovine;
 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in
 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov.

 

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava začetka gradnje
4,50 €
Utasítások

Izpolnjeno zahtevo lahko oddajte na pristojnem organu:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje

 

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje
 • zapisnik o zakoličenju (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);
 • dokumentacijo za izvedbo gradnje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018);
 • pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacijo za odstranitev z vsebino, določeno v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018), ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;
 • če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, količino in opis načina uporabe te mineralne surovine;
 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in
 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov.

 

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava začetka gradnje
4,50 €
Visszajelzések