HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemZahtevek za povrnitev stroškov upravne takse ali tiskovine, zaradi uveljavljanja pravic in pridobivanja listin v Republiki Hrvaški, ki so posledica uveljavitve arbitražne razsodbe

Vložite lahko zahtevek za povrnitev stroškov upravne takse ali tiskovine, zaradi uveljavljanja pravic in pridobivanja listin v Republiki Hrvaški, ki so posledica uveljavitve arbitražne razsodbe.

Utasítások

Vlogo lahko oddate po elektronski poti na upravno enoto, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. V tem primeru mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

A benyújtás feltételei
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Vlogo lahko v pisni obliki pošljete po pošti na upravno enoto, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Vlogo lahko v pisni ali ustni obliki vložite neposredno na upravni enoti, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Visszajelzések