Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemVloga za nakup ali zakup kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 6. člena ZUVRAS)

Vlagatelj mora oddati izpolnjeno Vlogo za nakup ali zakup kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 6. člena ZUVRAS) in priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja RS (šifra in ime k.o., parc. št. ter površina parcele).

Utasítások

Vlagatelj vloži vlogo na upravno enoto, kjer je imel na dan 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče, v roku, da bo mogoče izvesti nakup do 31. decembra 2022.

Vlagatelj mora priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja Republike Slovenije (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele) ter sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • izpolnjeno vlogo za nakup ali zakup kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 6. člena ZUVRAS),
  • sklenjeno pogodbo o pravnem poslu,
  • dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera ste kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljali ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja RS (šifra in ime k.o., parc. št. ter površina parcele).
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Vlagatelj vloži vlogo na upravno enoto, kjer je imel na dan 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče, v roku, da bo mogoče izvesti nakup do 31. decembra 2022.

Vlagatelj mora priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja Republike Slovenije (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele) ter sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • izpolnjeno vlogo za nakup ali zakup kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 6. člena ZUVRAS),
  • sklenjeno pogodbo o pravnem poslu,
  • dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera ste kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljali ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja RS (šifra in ime k.o., parc. št. ter površina parcele).
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Vlagatelj vloži vlogo na upravno enoto, kjer je imel na dan 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče, v roku, da bo mogoče izvesti nakup do 31. decembra 2022.

Vlagatelj mora priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja Republike Slovenije (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele) ter sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  •  izpolnjeno vlogo za nakup ali zakup kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 6. člena ZUVRAS),
  • sklenjeno pogodbo o pravnem poslu,
  • dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera ste kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljali ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja RS (šifra in ime k.o., parc. št. ter površina parcele).
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Visszajelzések