HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za uveljavljanje nadomestila za oteženo redno rabo zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

Vlogo oddate v primeru otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje. V vlogi morate navesti svoje osebne podatke, podatke o lastništvu ali drugi stvarni pravici, najemu ali zakupu oziroma podatke o zemljišču in opis posega na zemljišče.

Utasítások

Vlogo po elektronski poti posredujte na upravno enoto, na območju katere leži zemljišče. Če zemljišče leži na območju dveh upravnih enot ali če uveljavljate nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh ali več upravnih enot, je za vsa zemljišča pristojna ena izmed upravnih enot, na območju katere leži eno od zemljišč, za katero se uveljavlja nadomestilo. Elektronsko vlogo lahko oddajo samo fizične osebe.

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Če zemljišče uporabljate na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priložite tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Vlogo pošljite na upravno enoto, na območju katere leži zemljišče. Če zemljišče leži na območju dveh upravnih enot ali če uveljavljate nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh ali več upravnih enot, je za vsa zemljišča pristojna ena izmed upravnih enot, na območju katere leži eno od zemljišč, za katero se uveljavlja nadomestilo.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Če zemljišče uporabljate na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priložite tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Vlogo vložite na upravni enoti, na območju katere leži zemljišče. Če zemljišče leži na območju dveh upravnih enot ali če uveljavljate nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh ali več upravnih enot, je za vsa zemljišča pristojna ena izmed upravnih enot, na območju katere leži eno od zemljišč, za katero se uveljavlja nadomestilo.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Če zemljišče uporabljate na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priložite tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Visszajelzések