Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

Utasítások

Obrazec oddate na katerokoli institucijo, ki je pristojna za registracije in odjave vozil (upravne enote, registrske organizacije)

Vlogo za registracijo vozila uporabite pri:

 • odjavi vozila
 • spremembi podatkov o lastniku, uporabniku ali vozilu
 • podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja
 • zamenjavi prometnega dovoljenja
 • izdaji nadomestnega prometnega dovoljenja
 • zamenjavi registrskih tablic
 • rezervaciji in naročilu registrskih tablic z izbranim delom oznake
 • izdaji dovoljenja za preskusno vožnjo
 • izdaji potrdila iz evidence registriranih vozil
 • izjavo o lokaciji vozila
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
 • zadnje prometno dovoljenje (odjavljeno prometno dovoljenje dobite v hrambo),
 • listino o spremembi lastništva vozila, če gre za odjavo zaradi spremembe lastništva,
 • potrdilo o uničenju, če vozilo odjavljate zaradi izrabe po predpisih o varstvu okolja,
 • dokazilo o prijavi kraje pri pristojni policijski postaji, če vozilo odjavljate zaradi kraje,
 • dokazilo o istovetnosti strank v postopku (listina s fotografijo osebe, ki jo je izdal pristojni državni organ).

 

Ob odjavi vozila morate lastniki izročiti tudi registrske tablice, ki so bile izdane za označitev vozila, razen če:

 • so bile tablice izgubljene ali odtujene,
 • če je bilo vozilo ukradeno,
 • če so bile za vozilo izdelane tablice z izbrano oznako,
 • če je bilo vozilo z istimi tablicami registrirano a novega lastnika.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Odjava vozila
4,50 €
Visszajelzések