Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemPridobitev vozniškega dovoljenja

Utasítások

Vlogo za pridobitev vozniškega dovoljenja osebno oddate na upravni enoti.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil določene kategorije,
  • potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki ga upravna enota lahko pridobi tudi iz uradnih evidenc,
  • spričevalo o temeljnih kvalifikacijah, če ste poklicni vozniki,
  • fotografijo velikosti 35 x 45 mm,
  • potrdilo o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, če želite vozniški izpit za kategorijo F,
  • veljavno tuje vozniško dovoljenje, če ga želite zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Vozniško dovoljenje - izdaja, zamenjava tujega ter vpis dodatne kategorije
25,85 €
Podaljšanje vozniškega dovoljenja
19,55 €
Podaljšanje vozniškega dovoljenja - mladi voznik
12,25 €
Visszajelzések