HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Z vlogo podaljšate veljavnost prometnega dovoljenja in plačate letno dajatev za uporabo vozila. Z vlogo za e-podaljšanje ni možno uveljavljati znižanja plačila za velike družine in oprostitev plačila za osebna vozila za prevoz invalidov.

Utasítások

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je vse kar potrebujete: številka prometnega dovoljenja, številka veljavne police obveznega zavarovanja ter plačilno sredstvo: kartica (Diners, Maestro, Mastercard, Visa), mBills, VALU Moneta ali spletna banka (NLB Klik).

Vlogo za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja lahko oddate na katerokoli upravno enoto.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Preko spleta lahko podaljšate veljavnost prometnega dovoljenja za vozila, ki imajo opravljen tehnični pregled ali pa tehničnega pregleda ne potrebujejo (npr. vozila, ki niso starejša kot 4 leta).

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo - s prometnim dovoljenjem
5,03 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Utasítások

Obrazec za vlogo za registracijo vozila uporabite tudi pri:

 • podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja
 • zamenjavi prometnega dovoljenja
 • izdaji nadomestnega prometnega dovoljenja
 • spremembi podatkov o lastniku, uporabniku ali vozilu
 • odjavi vozila
 • zamenjavi registrskih tablic
 • rezervaciji in naročilu registrskih tablic z izbranim delom oznake
 • izdaji dovoljenja za preskusno vožnjo
 • izdaji potrdila iz evidence registriranih vozil
 • izjavo o lokaciji vozila
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
 • zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji (RS) oziroma ustrezno potrdilo, če je bilo zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila,
 • zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo javno listino, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če ni bilo registrirano v RS,
 • dokazilo o lastništvu vozila (če lastništvo ni razvidno iz prometnega dovoljenja),
 • dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi vgradnje spremenijo podatki o vozilu, ki so vpisani v prometno dovoljenje,
 • potrdilo o skladnosti, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil,
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil,
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu,
 • dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti,
 • dokazilo o istovetnosti stranke – za fizične osebe je to veljavna listina s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe je to dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika,
 • soglasje uporabnika, če bo vozilo registrirano nanj,
 • vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti ni mogoče dobiti iz uradne evidence voznikov.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo - s prometnim dovoljenjem
8,68 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo
7,30 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Visszajelzések