Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemVloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oz. subvencije kosila

Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila vložite samo, če NE razpolagate z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije. Če razpolagate z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije, bo šola na podlagi prijave na malico oziroma kosilo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na podlagi odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Utasítások

Priloženi obrazec natisnite, izpolnite in oddajte na center za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imate vi in vaši družinski člani stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih).

Vloga mora biti izpolnjena v celoti. Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite DA ali NE, prekrižate ustrezen kvadratek oziroma vpišete podatek v za to predvideni prostor oziroma na črto. Kjer podatka ne boste vpisali, naredite črto.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Katere priloge morate priložiti, je navedeno na obrazcu

Oddajte samo tiste priloge, ki ste jih za uveljavljanje pravic izpolnili. Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Priloženi obrazec natisnite, izpolnite in oddajte na centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imate vi in vaši družinski člani stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih).

Vloga mora biti izpolnjena v celoti. Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite DA ali NE, prekrižate ustrezen kvadratek oziroma vpišete podatek v za to predvideni prostor oziroma na črto. Kjer podatka ne boste vpisali, naredite črto.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Katere priloge morate priložiti, je navedeno na obrazcu

Oddajte samo tiste priloge, ki ste jih za uveljavljanje pravic izpolnili. Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Visszajelzések