Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemElektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija)

Vlogo uporabite samo v primeru, če PRVIČ zaprošate za osnovne pravice in če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Vloge za PODALJŠEVANJE osnovnih pravic (otroški dodatek, vrtec, državna štipendija) se od 1.12.2018 dalje NE VLAGAJO VEČ, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Utasítások

Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Poleg tega mora vlagatelj:

  • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa),
  • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci),
  • označiti, za katere pravice prosi, - glede na zaprošene pravice izpolniti dodatne podatke.

V vlogi morate:

  • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa),
  • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (zakonec, partner, otroci),
  • označiti, za katere pravice prosite,
  • glede na zaprošene pravice izpolnite dodatne podatke.

Vlogi je možno elektronsko priložiti tudi ostale podatke in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc.

 

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Vlagatelj mora vlogo elektronsko podpisati z veljavnim digitalnim potrdilom in ga elektronsko oddati na tisti center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja. Seznam centrov se nahaja v prilogi.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Visszajelzések