HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za uveljavitev pravice do plačila delnega plačila za izgubljeni dohodek

Z vlogo eden od staršev uveljavlja pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko uveljavlja tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Utasítások

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki prenesejo v vlogo samodejno, ostale podatke vnesete ročno. Vlogo oddate na enoto centra za socialno delo, na območju katere imate prijavljeno stalno prebivališče.

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Vlogi je treba priložiti:

  • fotokopijo zdravstvene dokumentacije, ki ne sme biti starejša od šestih mesecev,
  • strokovno mnenje na podlagi predpiso o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
  • fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna vaša številka  transakcijskega računa.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Pravico uveljavljate osebno na centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče. Na podlagi mnenja zdravniške komisije center za socialno delo vlagatelju izda odločbo.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Vlogi je treba priložiti:

  • fotokopijo zdravstvene dokumentacije, ki ne sme biti starejša od šestih mesecev,
  • strokovno mnenje na podlagi predpiso o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
  • fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna vaša številka  transakcijskega računa.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Pravico uveljavljate osebno na centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče. Na podlagi mnenja zdravniške komisije center za socialno delo vlagatelju izda odločbo.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Vlogi je treba priložiti:

  • fotokopijo zdravstvene dokumentacije, ki ne sme biti starejša od šestih mesecev,
  • strokovno mnenje na podlagi predpiso o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
  • fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna vaša številka  transakcijskega računa.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Visszajelzések