HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemZahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.

Utasítások

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Gradnja se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in prijave začetka gradnje. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite na:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte »državnega pomena« (navedeni v četrtem odstavku 9. člena Gradbenega zakona-GZ-1) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)

 

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11A in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • sklep ministrstva, pristojnega za okolje, izdanega v predhodnem postopku glede presoje vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je predhodni postopek presoje predpisan.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11B, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte na predpisanem obrazcu – Priloga 6, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti obstoječega objekta ali dela objekta se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11C, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti na predpisanem obrazcu – Priloga 7, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€) (elektronska vloga)
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (elektronska vloga)
18,20 €
Gradbeno dovoljenje (mlada družina - elektronska vloga)
Díjmentes
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€) (elektronska vloga)
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€) (elektronska vloga)
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€) (elektronska vloga)
54,40 €
Utasítások

Investitor ali njegov pooblaščenec lahko izpolnjeno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pošlje:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte »državnega pomena« (navedeni v četrtem odstavku 9. člena Gradbenega zakona-GZ-1) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11A in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • sklep ministrstva, pristojnega za okolje, izdanega v predhodnem postopku glede presoje vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je predhodni postopek presoje predpisan.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11B, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte na predpisanem obrazcu – Priloga 6, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti obstoječega objekta ali dela objekta se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11C, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti na predpisanem obrazcu – Priloga 7, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€)
4,50 €
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€)
58,90 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€)
4,50 €
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€)
4,50 €
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Gradbeno dovoljenje (mlada družina)
4,50 €
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta
22,70 €
Utasítások

Investitor ali njegov pooblaščenec lahko izpolnjeno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja odda:

 • na Upravni enoti, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma

 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte »državnega pomena« (navedeni v četrtem odstavku 9. člena Gradbenega zakona-GZ-1) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11A in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • sklep ministrstva, pristojnega za okolje, izdanega v predhodnem postopku glede presoje vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je predhodni postopek presoje predpisan.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11B, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte na predpisanem obrazcu – Priloga 6, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti obstoječega objekta ali dela objekta se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11C, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti na predpisanem obrazcu – Priloga 7, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine.

 

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€)
4,50 €
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€)
58,90 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€)
4,50 €
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€)
4,50 €
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Gradbeno dovoljenje (mlada družina)
4,50 €
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta
22,70 €
Visszajelzések