Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemVloga za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve lahko polnoletni upravičenec uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje ime, na ime njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Za mladoletne otroke lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičenčevi starši, kadar otrok ne živi pri obeh starših, pa tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi pri njej. Za polnoletne otroke od 18. do 26. leta, ki so vključeni v izobraževanje, lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo starši. Kadar ta ne živi pri obeh starših, oprostitev uveljavlja tisti starš, ki ima isto stalno prebivališče kot polnoletni otrok. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja upravičencev skrbnik, pri katerem upravičenec živi.

Utasítások

Vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov lahko oddate z uporabo svoje e-identitete.

Po prijavi z e-identiteto se določeni podatki v obrazec prenesejo samodejno, poleg tega pa lahko vlogo shranite v predal na eUpravi.

Kot prejemnika Vloge za oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov izberete krajevno pristojno upravno enoto (upravno enoto, na področju katere imate prijavljeno stalno prebivališče).

Elektronska oddaja vloge NI omogočena za prejem pri nosilcih javnih pooblastil za registracijo vozil.

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov se uveljavlja na podlagi dokazil, ki jih priloži stranka oziroma jih pridobi ali preverja upravni organ po uradni dolžnosti.

A benyújtás feltételei
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Dokazila lahko priloži stranka (če sama tako želi) oziroma jih pridobi ali preverja upravni organ po uradni dolžnosti:

- odločba ZPIZ o priznani telesni okvari oziroma invalidnosti

- odločba CSD o priznanem statusu invalida

- odločba CSD o razvrstitvi

- odločba CSD o priznanju dodatka za nego otroka

- odločba Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi

 

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov vložite pri upravni enoti, na področju katere ima prijavljeno stalno prebivališče.

Vlogo za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov lahko vložite tudi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil, določenem na podlagi zakona, ki ureja varnost cestnega  prometa.

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov se uveljavlja na podlagi:

1) Odločbe izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.

2) Oprostitev plačila letne dajatve se za polnoletne upravičence uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

3) Za mladoletne upravičence se oprostitev uveljavlja na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov, oziroma odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, oziroma

4) Oprostitev plačila letne dajatve za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

- odločba ZPIZ o priznani telesni okvari oziroma invalidnosti

- odločba CSD o priznanem statusu invalida

- odločba CSD o razvrstitvi

- odločba CSD o priznanju dodatka za nego otroka

- odločba Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Utasítások

Vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov vložite pri upravni enoti, na področju katere ima prijavljeno stalno prebivališče.

Vlogo za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov lahko vložite tudi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil, določenem na podlagi zakona, ki ureja varnost cestnega  prometa.

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov se uveljavlja na podlagi:

1) Odločbe izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.

2) Oprostitev plačila letne dajatve se za polnoletne upravičence uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

3) Za mladoletne upravičence se oprostitev uveljavlja na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov, oziroma odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, oziroma

4) Oprostitev plačila letne dajatve za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

- odločba ZPIZ o priznani telesni okvari oziroma invalidnosti

- odločba CSD o priznanem statusu invalida

- odločba CSD o razvrstitvi

- odločba CSD o priznanju dodatka za nego otroka

- odločba Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Brezplačno
Díjmentes
Visszajelzések