HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemVloga za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov

Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče. Dovoljenje se izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog.

Utasítások

Izpolnjen obrazec pošlje nepridobitna pravna ali fizična oseba upravni enoti, na območju katere ima sedež oziroma stalno prebivališče.

Űrlap
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • kopijo temeljnega akta ali drugega akta nepridobitne pravne osebe, iz katerega je razvidna dejavnost,
  • navedbo, na kakšen način boste zbirali prostovoljne prispevke. (nabiralne pole, blagajniški prejemek ipd.)

 

Kopije temeljnega akta ni potrebno priložiti društvu, ki je vpisano v register društev pri upravni enoti, pri kateri vlaga zahtevo.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Dovoljenje za pobiranje prostovoljnih prispevkov
22,60 €
Utasítások

Izpolnjen obrazec vloži nepridobitna pravna ali fizična oseba pri upravni enoti, na območju katere ima sedež oziroma stalno prebivališče.

Űrlap
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
  • kopijo temeljnega akta ali drugega akta nepridobitne pravne osebe, iz katerega je razvidna dejavnost,
    navedbo, na kakšen način boste zbirali prostovoljne prispevke. (nabiralne pole, blagajniški prejemek ipd.)

 

Kopije temeljnega akta ni potrebno priložiti društvu, ki je vpisano v register društev pri upravni enoti, pri kateri vlaga zahtevo.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Dovoljenje za pobiranje prostovoljnih prispevkov
22,60 €
Visszajelzések