HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. HU: Skoči na filtre seznama

KérelemVloga za prijavo začasnega prebivališča s strani stanodajalca

Začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje v RS, ki pri vas začasno prebiva več kot sedem dni prijavite na krajevno pristojni upravni enoti, in sicer v osmih dneh od dneva naselitve. Začasno prebivališče morate odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi. Začasno prebivališče lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.

Utasítások

Po prijavi z digitalnim potrdilom se bodo vaši osebni podatki v obrazec prenesli samodejno.

Potrebno je vpisati:

- podatke o stanodajalcu (fizični ali pravni osebi)

- podatke o fizični osebi, ki izpolnjuje vlogo

- podatke o vsakem stanovalcu

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Díjmentes
Utasítások

Obrazec dobite na upravni enoti, kjer ga upravna enota deloma že izpolni sama.

Potrebno je vpisati:

- podatke o stanodajalcu (fizični ali pravni osebi)

- podatke o fizični osebi, ki izpolnjuje vlogo

- podatke o vsakem stanovalcu

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Díjmentes
Visszajelzések